Rekisteröityminen

Rekisteröityminen tehdään vain ensimmäisellä käyttökerralla ja sen jälkeen yritys pääsee kirjautumalla tekemään uusia arviointeja ja myös katsomaan omia aikaisempia arviointeja.

Yrityksistä kertynyttä dataa käytetään tutkimuksellisesti esimerkiksi kaikista yrityksistä saatavana vertailutietona, mutta yksittäisen yrityksen tietoja ei sellaisenaan käytetä missään yhteydessä. Yritys itse saa sekä oman datansa vertailun että muista yrityksistä kerätyn datan avulla muodostettujen keskiarvojen muuttujan. Alkuvaiheessa vertailutietona käytetään Etelä-Pohjanmaalla kyselyllä kerättyä dataa.

Rekisteröityminen yhteydessä kerätään muutama taustatieto yrityksestä. Nämä auttavat jatkossa luokittelemaan vertailuaineistoa esimerkiksi toimialan ja yrityksen koon mukaisesti ja tarjoamaan yritykselle tarkempaa palautetta samoilla taustakriteereillä luokitellusta laajasta aineistosta.

Täytä allaolevat kentät:Käyttäjänimi:Salasana:  Yrityksen toimiala:

  Teollisuus
  Kauppa
  Palvelut

  Yrityksen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

  alle 200 000 €
  200 000 € - 499 999 €
  500 000 € - 1 milj. €
  1 milj. € - 3 milj. €
  3 milj. € - 5 milj. €
  yli 5 milj. €

  Yrityksen henkilöstö tällä hetkellä (yrittäjä mukaan lukien)

  alle 5 henkilöä
  5-9 henkilöä
  10-19 henkilöä
  20-49 henkilöä
  50-249 henkilöä
  250 henkilöä tai enemmän

  Jos yrityksenne tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana, millä keinoilla aiotte toteuttaa sen?

  Ei kasvutavoiteita
  yrityksen työntekijämäärää kasvatetaan liikevaihdon kasvaessa
  yritys tehostaa toimintaansa ts. liikevaihdon lisäys toteutetaan olemassa olevilla resursseilla
  yritys lisää ostoja alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneilta
  yritys tekee yritysoston/-ostoja tai liiketoimintakaupan/-kauppoja